Magnetický hlavolam CUTS - didaktická pomůcka

Níže ke stažení příspěvek do Sborníku - Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let. Sborník z celostátní konference v Litomyšli, konané dne 19.-21. října 2017. Sborník vydala Společnost učitelů matematiky JČMF.

Vložte svůj text...